Hitta till Blå Huset

Vägbeskrivning
  • Följ Gröndalsleden från Värnamo
  • Sväng vänster mot Alandsryd
    (liten skylt Blå Huset)
  • Kör ca 500m
  • Sväng höger vid skylten Blå Huset,
    kör 300m
  • Sväng höger vid skylten Blå Huset